Nhảy đến nội dung
DFVN FIXED INCOME FUND

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày 31/01/2024 NAV/CCQ (VNĐ) 1 tháng So với đầu năm 2023 Từ lúc giải ngân (04/02/2021) Độ biến động
DFVN-FIX 11,049.37 0.22% 0.22% 10.49% 4.17%
Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Danh mục đầu tư

Phân bổ tài sản

Danh mục tiêu biểu