Nhảy đến nội dung
DFVN Fixed Income Fund

Hiệu quả hoạt động

Lợi suất đầu tư (%)

Tại ngày ... NAV/CCQ (VND) 1 tháng 3 tháng 6 tháng YTD 2021 Từ lúc giải ngân (04/02/2021)
DFVN-FIX n/a n/a n/a
VN-Index n/a n/a n/a
VN100 n/a n/a n/a
Performance vs. VN-Index n/a n/a n/a
Performance vs. VN100 n/a n/a n/a

(*) Chỉ số VN-Index và VN100

Tại ngày:
NAV/CCQ (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)

Thay đổi so với kỳ trước (%)


Từ
Đến

Giá trị tài sản ròng (NAV)/CCQ

Investment portfolio

Asset Allocation

Top holdings